REGULAMENT PRIVIND CONCURSUL "Pregătiți-vă pentru sărbători cu Bertis" ORGANIZAT DE BERTIS

1.Organizatorul și regulamentul oficial al Campaniei

1.1.Organizator al Campaniei promoționale este BERTIS SRL, cu sediul în județul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Ozunului, nr. 6, având numărul de ordine la Registrul Comerțului J14/476/1992, cod unic de înregistrare 551751, capital social subscris și vărsat de 1.000.000 lei, denumită în continuare "Organizatorul" sau "BERTIS".
1.2. Participanții la Campanie ("Campanie") sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament de participare, denumit în continuare "Regulamentul Oficial".
1.3. Regulamentul Oficial se află la dispoziția oricărui participant la Campanie, pentru consultare pe website-ul www.bertis.ro.

2. Durata Campaniei și aria de desfășurare

2.1. Campania promoțională se desfășoară în magazinele partenere BERTIS, în cadrul orarului de funcționare afișat la sediul acestora și în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Lista magazinelor participante se pot consulta pe site-ul: www.bertis.ro
2.2. Campania promoțională a fost lansat la data de 01 decembrie 2022 și are durată de 20 de zile ("Perioada Campaniei").
2.3. Organizatorul își rezervă dreptul să decidă în orice moment încetarea sau modificarea Campaniei. Înștiințarea referitoare la modificarea sau încetarea Campaniei va fi afișată cu cel puțin 10 zile înainte de data intrării în vigoare, în toate magazinele partenere BERTIS, într-un loc vizibil, și pe internet la adresa www.bertis.ro. În cazul modificării, Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial, astfel cum va fi modificat.
2.4. Prezenta Campanie poate înceta, de asemenea, în cazul producerii unui eveniment care constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie. În această situație, Organizatorul va aduce la cunoștința participanților decizia încetării Campaniei prin afișarea pe website-ul Organizatorului www.bertis.ro precum și în magazinele partenere BERTIS în cel mai scurt timp cu putință.

Nr. Crt   Nume Firma   Nume         Judet   Oras   Adresa  
1 A&M HARGHITA Srl Mag. 2 HR Sântimbru Str. Principală, Nr.661
2 AGAMEX TRADE Srl Mag. 6 BV Codlea Str. Lungă, Nr.167
3 ALBEXED Srl Sediu MS Păsăreni Nr. 98
4 BACIU GH. LILIANA Într. Ind. Mag. 1 CV Barcani Str. Principală, Nr.270
5 CASABLANCA Srl Mag. 3 CV Ojdula Nr. 921
6 CASABLANCA Srl Mag. 4 CV Ojdula Str. Nagy Ág, Nr. 265
7 ELIXON IMPEX Srl Sediu MS Sovata Str. Principală, Nr. 205
8 ERDOS MARKET Srl Sediu HR Joseni Nr. 1190
9 GAMA SZABO Srl Sediu HR Lunca de Sus Nr. 447
10 GOROG I J ISTVAN Într. Ind. Sediu MS Sărățeni Nr. 112/A
11 JUNIOR SUPER MEAT Srl Sediu HR Miercurea Ciuc Str. Pieții, Nr. 2
12 KATORZSA Srl Mag. 2 HR Suseni Str. Principală, Nr. 600
13 KLARATI Srl Sediu HR Lueta Str Principală, Nr. 394
14 KOVACS JANOS LEVENTE Pfa Sediu MS Vetca Str. Principală, Nr. 145
15 KOVTILA Srl Mag. 1 MS Viforasa Str. Principală, Nr. 108
16 KRISZTI PRODIMPEX Srl Sediu HR Lueta Nr. 968
17 MAROPLAST Srl Sediu HR Borsec Str.Topliței, Nr. 10
18 MAROS PARTI Srl Sediu HR Ciumani .Nr.1493
19 NICMOND IMPEX Srl Sediu BV Cristian Str Bisericii Române, Nr. 31
20 OGNALECRIS Srl Sediu MS Miercurea Nirajului Str Sântandrei, Nr. 74
21 PELISOR COM Srl Mag. 2 BV Purcăreni Nr. 50
22 RADULY ABC SRL Sediu CV Dobolii de Jos Nr. 90
23 SIGNORA CLASSIC Srl Mag. 2 HR Odorheiu Secuiesc       Str. Beclean, Nr. 248
24 SIGNUMIX CENTER Srl Sediu HR Lazarea Nr. 689
25 SINCRON SRL Sediu HR Vlăhița Str. Mihai Viteazul, Nr. 10
26 VEROLEV PROD Srl Sediu HR Joseni Nr. 604
27 VIRAG LORAND-CSABA Într. Ind.     Sediu HR Lunca de Jos Nr. 485
28 ZOLD BODE Srl Sediul CV Ilieni Nr. 103

3. Reguli de participare la Campanie

3.1. La această Campanie pot participa toate persoanele fizice, care îndeplinesc, în mod cumulativ următoarele condiții: • Cumpără, în perioada 01 decembrie – 20 decembrie 2022, în orice magazin partener BERTIS în valoare de minimum 50 lei pe un singur bon fiscal, pe spatele acestuia scrie numele și numărul de telefon, pune în urna furnizată de BERTIS și astfel vor participa la concurs. 3.2. Participanții sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament.

4. Mecanismul campaniei

Fiecare participant poate câștiga unul dintre premiile oferite de organizator. Fiecare câștigător are dreptul la un singur astfel de premiu. Mai multe cumpărături efectuate în orice magazin partener BERTIS în valoare de minimum 50 lei pe un singur bon fiscal, înseamnă mai multe șanse de câștig. Câștigătorii vor fi selectați de către conducerea magazinului partener BERTIS, prin tragere la sorți. Numai participanții care au îndeplinit în mod cumulativ condițiile de participare menținute în secția (3.1) vor fi automat înscriși la tragerea la sorți. Tragerea la sorți va avea loc marți, 20 decembrie 2022. Câștigătorii vor fi anunțați în aceeași zi, până la ora 20:00, de către conducerea magazinelor partenere BERTIS. Premiile pot fi ridicate de la sediul magazinelor partenere BERTIS, după confirmarea câștigătorilor.
4.1. Valoarea netă totală estimată a premiilor este de 5.000 Lei.
4.2. Organizatorul va trage la sorți câștigătorii, prin tragere la sorți din urnă, din cadrul tuturor participanților valizi înscriși în campanie – câte un câștigător în fiecare magazin partener BERTIS. Pentru fiecare premiu, se vor extrage și câte 3 rezerve.
4.3. Câștigătorii vor fi anunțați telefonic.
4.4. În cazul în care un Câștigător nu este validat, Organizatorul va aloca premiul participanților din lista de rezervă, în ordinea în care au fost extrași.
4.5. Câștigătorii premiilor vor intra în posesia premiilor în termen de 5 de zile de la validare.
4.6. Premiul câștigat nu poate fi înlocuit cu alte produse sau câștiguri și nici nu se acorda contravaloarea în bani. În cazul refuzului Câștigătorilor de a beneficia de câștig sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a câștigului. În asemenea cazuri, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui câștigurile respective altor participanți, cu excepția celor 3 rezerve.
4.7. Orice eventuală contestație, inclusiv privind modul de validare și acordare a premiului, poate fi formulată în scris de către participant și depusă personal sau expediată prin posta, în termen de maxim 5 zile de la data încheierii Concursului, către Organizator, pe adresa str. Ozunului nr. 6, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna. Contestația se va soluționa în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primire. În cazul în care contestatarul va fi nemulțumit de decizie, se va încerca rezolvare contestației pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.
4.8. Participanților nu le este impusă nicio cheltuială sau taxa de participare legată de prezentul Concurs.
4.9. Atunci când participați la Concurs, vă dați automat consimțământul pentru utilizarea de către BERTIS a fotografiilor și videoclipurilor realizate în cadrul ceremoniei de revendicare a premiului. În cazul în care un participant dorește ca o imagine publicată să fie eliminată, Bertis poate fi contactat și imaginea va fi eliminată de pe web pe cât posibil.

5. Premiile

28 x de pachete cu produse Bertis:

  • 1 x Salam de iarnă

  • 1 x Salam secuiesc.

  • 1 x Cârnați premiați Pista bá uscați

  • 1/2 x Șunca Haiducească

  • 1 x 2023 Calendar Bertis

  • 5 x Pix Bertis

  • 1 x Sacoșă de hârtie Bertis

6. Forța majoră și cazul fortuit

În orice situație de forță majoră sau caz fortuit care împiedică sau întârzie, total sau parțial, executarea regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată.

7. Litigii

Prin participarea la aceasta Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului regulament. Eventualele neînțelegeri apărute între Organizatori și participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Bertis SRL