A BERTIS jutalomkártya HIVATALOS SZABÁLYZATA

Bertis card

1. A szervező és a program hivatalos szabályzata

1.1. A jutalomprogram szervezéséért és lebonyolításáért felelős a BERTIS SRL, Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy, Uzoni utca 6. székhelyű vállalat, amelynek sorszáma a J14/476/1992 kereskedelmi nyilvántartásban van, egyedi regisztrációs kódja 551751, jegyzett és befizetett 1.000.000 lej alaptőke, a továbbiakban: a szervező vagy a BERTIS.

1.2. A jutalomprogramban („Program”) résztvevők kötelesek betartani a működési szabályzatban („Hivatalos szabályzat”) megtalálható felhasználási feltételeket.

1.3. A Hivatalos szabályzat elérhető minden programban szereplő résztvevőnek az összes Bertis üzletben, illetve a www.bertis.ro weboldalon.

2. Meghatározások

2.1. „Jutalompont” – annak a jutalomnak a neve, amely a klienst illeti, amennyiben a programban résztvevő termékekből vásárol a BERTIS üzletekben.

2.2. „BERTIS jutalomkártya” – a kártya, amelyen a kliens Jutalompontokat gyűjthet, melyeket utólag használhat.

2.3. „Résztvevő termékek” – a BERTIS üzletekben értékesített összes termék, a dohánytermékek és az egyéb promóciókban szereplő termékek kivételével.

3. A Program időtartama, igénybevételi területe

3.1. A Program a BERTIS üzletekben zajlik, a székhelyükön feltüntetett munkaidőben, a Hivatalos Szabályzat rendelkezéseivel összhangban.

3.2. A Programot 2020. július 1-jén indították és határozatlan időtartamú („Program Időtartama”).

3.3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy bármikor döntsön a Program megszüntetéséről vagy módosításáról. A Program módosítására vagy megszüntetésére vonatkozó értesítést a hatálybalépés előtt legalább 10 nappal az összes BERTIS üzletben, látható helyen és az interneten a www.bertis.ro weboldalon lesz megjelenítve. Módosítás esetén, a Programot a módosított Hivatalos Szabályzat rendelkezéseivel összhangban hajtják végre.

3.4. A Program *vis maior* esetén is megszűnhet, ideértve azt az esetet is, ha a Szervező a objektív okokból képtelen folytatni a programot. Ebben a helyzetben, a Szervező a Résztvevők tudomására fogja hozni a Program megszüntetéséről szóló döntést, a lehető leghamarabb időn belül a Szervező honlapján (www.bertis.ro), valamint a BERTIS üzletekben.

3.5. A Résztvevő bármikor kiléphet a Programból e-mailben, a contact@bertis.ro e-mail címre, vagy a Hivatalos szabályzat 1.1. pontjában megjelölt levelezési címre küldött írásbeli kéréssel, jelezve a tárgyban, hogy a levelezés a Jutalomprogrammal kapcsolatos.

3.6. A Programból való visszalépés esetén a Szervező törli a fiókot és a Programból való kilépés iránti kérelem kézhezvételéig minden felhalmozódott, fiókhoz köthető kedvezmény elveszik.

4. Részvételi feltételek

4.1. A Program a BERTIS üzletek minden egyes kliensére („Kliens”) vonatkozik, akik rendelkeznek a Hivatalos szabályzat 6-os cikkében található feltételeknek megfelelően kiállított BERTIS jutalomkártyával és akik a Résztvevő Termékekből vásárolnak a Program Időtartama alatt a BERTIS üzletekben, illetve teljesítik a Hivatalos Szabályzat előírásait.

4.2. A Programban bármilyen természetes személy részt vehet, akinek romániai lakóhelye / tartózkodási helye van.

4.3. A Szervező minden alkalmazottja, beleértve a Program szervezésében és lebonyolításában résztvevő alkalmazottakat is, jogosult részt venni a Programban.

4.4. Jogi személyek, felhatalmazott személyek, alapítványok, egyesületek vagy más típusú kollektív szervezetek nem vehetnek részt a Programban.

4.5. A fiókok, kártyák és Jutalompontok a Szervező által vannak kiadva és a Program Időtartama alatt a Szervező tulajdonában maradnak.

5. A BERTIS Jutalomprogram működése

5.1. BERTIS Jutalomkártya használata

5.1.1. A BERTIS jutalomkártya előnyeinek felhasználása érdekében a Kliens köteles felajánlani a BERTIS jutalomkártya beolvasását a pénztárgépeknél (fizikai vagy elektronikus formátumban, a kártyák tárolására használt mobil-/táblagép-alkalmazásból) a Résztvevő termékek beolvasása előtt.

5.1.2. A BERTIS jutalomkártyát le kell olvasni a BERTIS boltokban végzett minden vásárláskor, hogy részesülhessenek az eladásra kínált termékek kedvezményeiből, valamint a BERTIS jutalomkártya használatával járó egyéb előnyökből. A résztvevők kizárólagos felelősséggel tartoznak a BERTIS jutalomkártya leolvasásáért a pénztárgépeknél. A Szervező nem vállal felelősséget a veszteségekért vagy a nem realizált nyereségért, annak következtében, hogy nem ajánlották fel a BERTIS jutalomkártya leolvasását a Résztvevő termékek beolvasása előtt.

5.2. A program előnyei

5.2.1. Annak érdekében, hogy Jutalompontokkal jutalmazzák, a Program résztvevőinek a Résztvevő termékekből kell vásárolniuk a BERTIS üzletekben.

5.2.2. A vásárlások alkalmával odaítélt Jutalompontok száma a Programban változhat.

5.2.3. A jutalompont aktuális átváltási értéke 0.1 lei.

Ugyanezt az átváltási árfolyamot kell megtartani a BERTIS Jutalomkártya-számláról származó Jutalompontokkal történő fizetés esetén.

5.2.3.1. Minden kifizetett 10 lejért a Kliens 1 Jutalompontot kap.

5.2.4. A Jutalompontok jóváíródnak a BERTIS üzletek ajánlatának bármely termékének megvásárlásakor, amelyek fizetése bankkártyával vagy készpénzzel történik.

5.2.4.1.Nem írhatók jóvá Jutalompontok étkezési- vagy ajándékutalványokkal történő vásárlás esetén, tekintet nélkül azok formátumára (papírutalvány vagy kártya).

5.2.5. Nem írhatók jóvá Jutalompontok dohány, illetve olyan termékek esetén, amelyek más, polcon megjelölt promóciókban szerepelnek.

5.2.6. A BERTIS különböző kampányokat, versenyeket, sorsolásokat szervezhet bizonyos meghatározott periódusokban, minden Kliens számára vagy bizonyos Kliens-szegmenseknek, a Szervező kereskedelempolitikájának megfelelően.

5.2.7. A Szervező további Jutalompontokat, utalványokat, kuponokat, ajándékutalványokat, termékeket, promóciós árakat vagy kedvezményeket (százalékos vagy rögzített) ítélhet oda bizonyos termékekre vagy termékkategóriákra, meghatározott időtartamig, az összes Kliensnek vagy bizonyos, a BERTIS kereskedelempolitikájával összhangban meghatározott Kliens-szegmensnek, feltéve, hogy a Programba való beiratkozást az 6.4. cikkben megadott módszerek egyikével hajtják végre.

5.2.8. Egy Kliens legfeljebb 50 jutalompontot kaphat egy vásárlás alkalmával (kivételt képeznek azok a termékek/ ajánlatok, amelyekért további Jutalompontokat kapnak).

5.2.9. A BERTIS jutalomkártyán gyűjtött jutalompontok felhasználhatók közvetlenül a pénztárgépeknél a BERTIS üzletekben vásárolt termékek fizetésére.

A bevásárlókosár értékének teljes kifizetése nem lehetséges kizárólag a Jutalompontok segítségével. Kötelező egy minimális összeget kifizetni készpénzzel vagy bankkártyával, azzal a feltétellel, hogy a nyugta értéke nagyobb legyen, mint nulla.

A Szervező bármikor dönthet úgy, hogy megszünteti a Jutalompontokkal történő fizetés lehetőségét, amennyiben a 3.3. cikk rendelkezéseivel összhangban történik a döntés közlése.

5.3. Ha a jutalomkártya tulajdonosa visszatérít egy terméket, akkor a termékre jóváírt Jutalompontok is törlődnek. Ez a szabály a termékek cseréjére is vonatkozik.

5.4. A BERTIS jutalomkártya érvényessége végtelen. Kivételt képez, ha a BERTIS jutalomkártyája 2 évig nem regisztrált tranzakciókat (Jutalompont jóváírás vagy fizetés) a BERTIS üzleteiben – ebben az esetben a jutalomkártya automatikusan törlődik a tulajdonos előzetes értesítése vagy bármilyen más formalitás teljesítése nélkül. A 2 éves lejárat az utolsó tranzakció (jóváírás vagy Jutalompontokkal történő kifizetés) napjától kezdődik. A BERTIS jutalomkártya törlésének napjáig felhalmozott és fel nem használt Jutalompontok automatikusan, a tulajdonos előzetes értesítése nélkül, bármilyen egyéb formalitás teljesítése nélkül, és a Szervezőnek a BERTIS jutalomkártya tulajdonosának javára történő kifizetése, bármilyen kompenzáció nélkül törlésre kerülnek.

5.5. Ha a kártya letiltásra kerül, nem lehet újraaktiválni. A jutalomkártya tulajdonosa elveszíti azt a jogát is, hogy a kártyán felhalmozódott Jutalompontokból és BERTIS Jutalomkártyához kapcsolódó egyéb előnyökből részesüljön.

5.6. A jutalomkártya csalással egybekötött felhasználása a kártya, illetve a rajta felhalmozott Jutalompontok törléséhez vezet.

5.7. A jóváírt Jutalompontok számával kapcsolatos ellenvetések csak azzal a feltétellel fogadhatók el, amennyiben bemutatják a kifogás tárgyát képező vásárlás alkalmával kapott nyugtát.

5.8. Az egy napon belüli vásárlások alkalmával jóváírt Jutalompontok a következő napon fognak megjelenni a Jutalomkártyához tartozó fiókban.

5.9. Egy fiók számlájára jóváírt Jutalompontok nem adhatók át egy másik fióknak, csak abban az esetben, ha a kártya elveszett / ellopták / megsérült (7. Cikk).

5.10. A Szervező fenntartja magának a jogot a Jutalompontok, utalványok vagy egyéb előnyök visszavonására, ha azokat egy hiba miatt ítélték oda.

5.11. A Kliens ellenőrizheti a jutalomkártyán felhalmozott Jutalompontokat a BERTIS üzletek pénztárgépein.

6. A BERTIS jutalomkártya használata.

6.1. A Programban minden egyes résztvevőjéhez hozzárendelődik egy ügyfélfiók, és a Programba történő beiratkozás után megkapja a fiókhoz kapcsolódó jutalomkártyát.

6.2. A jutalomkártyához tartozó fiók nem terhelődik adminisztrálási jutalékkal.

6.3. A jutalomkártya azon vásárlók számára áll rendelkezésre, akik teljesítik a Programban való részvétel feltételeit (4. cikk), ingyen, a helyszínen, a Programban részt vevő összes BERTIS üzletben.

6.4. A jutalomkártya megszerzéséhez a résztvevőnek kérnie kell a BERTIS jutalomkártyát a BERTIS üzletek bármely pénztárgépénél. A Programba való regisztráció bármilyen BERTIS üzletben folyamatosan elvégezhető egy regisztrációs űrlap kitöltésével. Az űrlap leadása után a kártya azonnal aktiválódik.

6.5. A Programba való belépéssel kapcsolatos rendelkezések a 6.4. cikkely alapján (i):

6.5.1. A Program előnyeinek teljes kihasználása érdekében az Klienseknek egyértelműen ki kell tölteniük a regisztrációs űrlapot a valós személyes adataikkal: név, születési idő, postai cím (megye, város, utca, szám, tömbház, lépcsőház, emelet, lakás, irányítószám), telefonszám, e-mail cím és aláírás. A Kliensnek minden szükséges mezőt ki kell töltenie a regisztrációs űrlapon. A Kliens személyes adatait a regisztrációs űrlapon kifejezett egyértelmű elfogadás alapján használjuk fel, a Hivatalos szabályzat 8. cikke szerint.

6.5.2. Az alá nem írt vagy hiányos / irreális adatokat tartalmazó űrlap érvénytelen, ami azt jelenti, hogy az Kliens nem tudja teljes mértékben kihasználni a Programban való részvétel előnyeit (például egyes kliens-szegmensek számára meghatározott kampányok).

6.5.3. A regisztrációs űrlap bármely BERTIS üzletben elérhető, csak a BERTIS jutalomkártyával együtt.

6.5.6. A személyes adatok bármilyen későbbi módosítását egy új kérelem kitöltésével lehet véghezvinni.

6.6. A BERTIS jutalomkártya nem forgalmazható, személyes és nem átruházható.

6.7. A jutalomkártyára nyomtatott vonalkód a Szervező tulajdonát képezi, és az alkalmazandó jogszabályokban előírt szankciók alkalmazása nélkül egyetlen természetes vagy jogi személy sem másolhatja azt.

7. Sérült, elveszett vagy ellopott BERTIS jutalomkártyák

7.1. Ha a Kliens BERTIS jutalomkártyája elveszett vagy megsérült, kérhet új kártyát a BERTIS üzletekben. Ebben az esetben a felhalmozott pontok átkerülnek az új kártyára.

7.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy megtagadja a sérült / olvashatatlan kártyák használatát.

7.3. A Szervező jogosult minden szükséges intézkedést megtenni a Programmal kapcsolatos csalás, visszaélés vagy bármilyen más olyan kísérlet esetén, amely befolyásolhatja a Program megszervezésével és végrehajtásával kapcsolatos képet vagy költségeket, beleértve a működési eljárás megváltoztatását is.

7.4. A Szervező nem vállal felelősséget a veszteségekért, amelyek a résztvevők gondatlanságából származnak a BERTIS jutalomkártyával kapcsolatos információk biztonságos megőrzése érdekében.

8. Személyes adatok védelme

Beiratkozva a Jutalomprogramba, a résztvevők a jutalomkártya regisztrációs űrlapon keresztül kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a BERTIS SRL üzemeltető a jutalomkártya regisztrációs űrlapján feltüntetett személyes adatokat elektronikus kommunikációra, a közvetlen marketing céljából használja fel (beleértve promóciókat, ajánlatokat, promóciós kampányokat, sorsolásokat).

Az adatfeldolgozás jogalapját a 679/2016 számú Személyes adatok védelméről szóló általános szabályzat 6. cikke, (1) bekezdése, a) pontja adja meg.

A személyes adatokat kizárólag a Jutalomprogram meghatározott céljaira használják fel, a Szervező a személyes adatok kezelőjeként tevékenykedik, és garantálja az összes résztvevő személyes adatainak bizalmas kezelését. A Program keretében összegyűjtött személyes adatokat a Szervező nem adhatja át harmadik félnek, és nem továbbítja más államba.

Az érintett személyek elérhetősége: dataprotection@bertis.ro.

A résztvevők jogait a személyes adatok védelméről szóló 679/2016 általános szabályzat biztosítja. E rendelet rendelkezéseivel összefüggésben a résztvevők e tekintetben a következő jogokat gyakorolhatják:

Az adatokhoz való hozzáférési jog, miszerint az érintett személynek joga van kérés alapján, díjmentesen megtudni a Szervezőtől, hogy a személyes adatait a Szervező feldolgozza vagy nem;

tiltakozási jog, amely szerint az érintettnek saját helyzetével kapcsolatos indokolt és jogszerű okokból bármikor jogában áll ellenvetni a rá vonatkozó adatok feldolgozását, kivéve ha ellentétes jogi rendelkezések vannak érvényben; az adatokba való beavatkozás jog, amelynek értelmében az érintetteknek kérésre és díjmentesen kérhetik a Szervezőtől: a) adott esetben az olyan adatok helyesbítése, frissítése, blokkolása vagy törlése, amelyek feldolgozása nem felel meg a törvénynek, különösen a hiányos vagy pontatlan adatok esetében; b) adott esetben azoknak az adatoknak a névtelen adatokká történő átalakítását, amelyek feldolgozása nem felel meg a törvénynek;

az adatok hordozhatóságához való jog, amely szerint az érintett kérheti a rá vonatkozó személyes adatok strukturált formátumban, gyakran használt és automatikusan olvasható módon történő továbbítását egy másik üzemeltetőnek vagy magának; panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz, illetve az ANSPDCP-hez;

A Szervező kérheti a nyertesek hozzájárulását a különféle nyomtatott és / vagy videofelvételekben történő ingyenes felhasználáshoz: név, vezetéknév, hang és kép, e tekintetben a résztvevők dönthetnek úgy, hogy kifejezetten egyetértésüket fejezik ki ebben a tekintetben. Amennyiben a résztvevők egyetértését szeretnék kifejezni, az külön megállapodás tárgyát képezi a 679/2016 személyes adatok védelméről szóló általános rendelet 6. cikke (4) bekezdésének rendelkezései szerint.

9. Jogi konfliktusok, eljárások

9.1. A Szervező és a Program résztvevői közötti esetleges vitákat békés úton rendezik, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a vitákat a rendező székhelyéhez közeli illetékes román bíróságok rendezik.

10. Záró rendelkezések

10.1. A Programban való részvétellel a résztvevők vállalják, hogy betartják és alkalmazkodnak e Hivatalos szabályzat feltételeihez.

10.2. Ha e Hivatalos szabályzat bizonyos rendelkezéseit semmisnek nyilvánítják, a többi rendelkezés érvényben marad, amennyiben jogi következményekkel járhatnak még az érvénytelennek nyilvánított rendelkezések hiányában is. A lehetőségekhez mérten, a semmisnek nyilvánított rendelkezések felváltódnak más, észszerű jogilag hatályos rendeletekre, amelyek az érvénytelen rendelkezéseknek megfelelő céllal rendelkeznek.

10.3. A Hivatalos Szabályzat rendelkezéseinek megsértése esetén a Szervező fenntartja a jogot, hogy bármely résztvevőt kizárjon a Programból. Kizárhatók az olyan személyek is, akik jogosulatlan segédeszközöket használnak, vagy manipuláció útján egyéb módon részesülnek az előnyökből.

Ez a módosított és naprakész Hivatalos Szabályzat 2020. július 1-jén lép hatályba.

BERTIS SRL
BERSZÁNY Tibor
Vezérigazgató