REGULAMENT PRIVIND CONCURSUL "Pregătiți-vă pentru sărbători cu Bertis" ORGANIZAT DE BERTIS
1 noiembrie – 31 decembrie 2021

Art. 1. Organizatorii

Acest program de recompensă este organizat și desfășurat de BERTIS SRL, cu sediul în județul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Ozunului, nr. 6, având numărul de ordine la Registrul Comerțului J14/476/1992, cod unic de înregistrare 551751, capital social subscris și vărsat de 1.000.000 lei, denumită în continuare "Organizatorul" sau "Bertis".

Art. 2. Dreptul de participare.

(1) Campania se adresează societăților comerciale (denumite în continuare "Participanți") care vând produse aflate în portofoliul Organizatorului.

Art 3. Durata concursului și aria de desfășurare

(1) Concursul va începe în data de 1 noiembrie 2021 și se va încheia în data de 31 decembrie 2021, ora 23:59.

(2) Premiile acestui Concurs trebuie revendicate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, în caz contrar acele premii nerevendicate ori necâștigate din cadrul Concursului nu mai sunt datorate de către Organizator.

(3) Campania promoțională este organizată și se desfășurată pe teritoriul României.

Art. 4. Produsele participante

(1) La aceasta Campanie participa următoare produse din portofoliul:

  • Crenvurști cu piept de pui.

  • Crenvurști de porc.

  • Polonez pui.

  • Crenvurști groși.

  • Parizer cu piept de pui.

Art. 5. Mecanismul concursului și condițiile de validare

(1) Pentru a participa în concurs societățile participante trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

  • Colectează etichetele produselor prevăzute în Art. 4.

  • Colectează 20 de etichete.

  • Etichetele colectate trebuie să conțină minim 3 etichete diferite din Produsele participante.

  • Etichetele trebuie predate către reprezentantul Organizatorului.

(2) Etichetele vor fi verificate de către Organizator.

Art. 6. Premiile acordate

(1) Premiile se acorda fără tragere la sorți, numai în situația în care magazinul realizează toate obiectivele stabilite la Art. 4.

(2) Participanții care îndeplinesc criteriile prevăzute în Art. 5. vor primi un pachet de Crenvurști cu cașcaval.

Art. 7. Încetarea înainte de termen a concursului

(1) Organizatorul își rezervă dreptul să decidă în orice moment încetarea sau modificarea Programului. Înștiințarea referitoare la modificarea sau încetarea Programului va fi afișată cu cel puțin 10 zile înainte de data intrării în vigoare, pe internet la adresa www.bertis.ro. În cazul modificării, Programul se va desfășura în conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial, astfel cum va fi modificat.

(2) Prezentul Program poate înceta, de asemenea, în cazul producerii unui eveniment care constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul Program. În această situație, Organizatorul va aduce la cunoștința participanților decizia încetării Programului prin afișarea pe website-ul Organizatorului www.Bertis.ro în cel mai scurt timp cu putință.

Art. 8. Litigiile și legea aplicabilă

(1) Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluționate de către instanța judecătorești române competente.

(2) Organizatorii sunt îndreptățiți sa ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui concurs.

Art 9. Responsabilitate

(1) Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a mecanismului Concursului, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.

(2) Participanții la Concurs sunt obligați sa respecte termenii și condițiile prezentului regulament al - Concursului (denumit în continuare "Regulamentul").

Bertis SRL